Privacyverklaring – Gegevensbeschermingsbeleid van CIM SOLUTIONS Srl

De onderstaande gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing vanaf 25 mei 2018 en weerspiegelt de verhoogde transparantievereisten van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.
A. GEGEVENSBEHEERDER
De gegevensbeheerder is CIM SOLUTIONS Srl, fiscaal codenummer IT07965700722, met maatschappelijke zetel in Corso Siccardi 11Bis, 10122, Turijn, Italië. Het e-mailadres voor contact is: cimsolutions@pec.it
B. PERSOONLIJKE GEGEVENS ONDERWORPEN AAN BEHANDELING
– Niet-bijzondere Persoonsgegevens (naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer), boekhoud- en factuurgegevens;
Alle verwerkte Persoonsgegevens hebben betrekking op klanten, leveranciers of andere belanghebbenden van het bedrijf die betrokken zijn bij de prestaties van het bedrijf.
C. DOEL VAN DE BEHANDELING:
Uitvoering van contractuele diensten tussen de partijen en uitvoering van administratieve/boekhoudkundige verplichtingen, inclusief eventuele wettelijke en fiscale vereisten voor elk EU/EER-land dat betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens.
D. RECHTSGROND VAN DE BEHANDELING EN AARD VAN DE BEHANDELING
De persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld, worden vrijelijk door de betrokkene verstrekt. De verstrekking van de gegevens is facultatief, maar noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden en de niet-beschikbaarheid ervan laat niet toe om de verplichtingen na te komen die tussen de Partijen of het administratief/boekhoudkundig beheer zijn voorzien.
E. RECHTSGROND
De behandeling is nodig voor:
– de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of bij de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van hem zijn genomen;
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting, in overeenstemming met de EU/EER-Regelgeving;
– Voor een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld het recht van verdediging of voor activiteiten met betrekking tot het invorderen van verlopen tegoed.
De behandelingen die worden uitgevoerd door middel van papier/computertools voorzien niet in het gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.
F. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden zullen de gegevens, alsmede aan de desbetreffende personeelseenheden bekend worden gemaakt, mede aan:
– Werknemers, freelancers of bedrijfsadviseurs, bedrijven of andere externe entiteiten in hun hoedanigheid van onafhankelijke gegevensverwerkers.
De volledige lijst van de gerechtigde Gegevensverwerkers kan worden gecontroleerd bij de Verwerkingsverantwoordelijke;
– Financiële administratie, openbare beveiligingsbedrijven en/of de entiteiten genoemd in uitvoering van de fiscale en wettelijke bepalingen van de EU/EER;
G. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Er zijn geen overdrachten van Persoonsgegevens naar ontvangers buiten de Europese Unie.
Indien het om technische en/of operationele redenen noodzakelijk is om gebruik te maken van onderwerpen die zich buiten de Europese Unie bevinden, informeren wij vanaf nu dat dergelijke onderwerpen zullen worden aangesteld als gegevensverwerkers op grond van en voor de doeleinden van art. 28 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU of gezamenlijke gegevensbeheerders op grond van art. 26 van de Verordening en de overdracht van Persoonsgegevens aan dergelijke personen, beperkt tot het uitvoeren van specifieke behandelingsactiviteiten, zal worden geregeld in overeenstemming met de bepalingen van Titel V van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zullen daarom worden genomen om de meest volledige bescherming van de Persoonsgegevens van de Belanghebbende te garanderen op basis van deze behandeling: a) op adequaatheidsbesluiten van de ontvangers uit derde landen, uitgedrukt door de Europese Commissie; b) op passende garanties uitgedrukt door de derde-ontvanger overeenkomstig art. 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU; c) over de vaststelling van bindende bedrijfsregels. In ieder geval kan de Betrokkene om meer details vragen van de Verwerkingsverantwoordelijke als uw gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt en om bewijs van de specifiek aangenomen garanties vragen.
H. GEGEVENSBEWARING
Alle Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de beginselen van wettigheid, correctheid, relevantie en evenredigheid, alleen met de modaliteiten, ook geautomatiseerd en telematisch, die strikt noodzakelijk zijn om de hierboven beschreven doeleinden na te streven. In ieder geval zullen de Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk is om de vermelde doeleinden te bereiken. De Persoonsgegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is of waarvoor de bewaring niet voorzien is door de bestaande regelgeving, worden verwijderd of versleuteld of geanonimiseerd. De interne IT-platforms die worden gebruikt voor het beheer en de opslag van de Persoonsgegevens zijn ingesteld om de verzamelde Persoonsgegevens te minimaliseren en goed te beschermen.
I. PROFIEL VAN GEGEVENS
De verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van geautomatiseerde processen gericht op profilering.
J. COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEN
Tijdens het browsen op de internetsite kan technische informatie worden verzameld over de hardware en software die door bezoekers wordt gebruikt. Deze informatie verschaft geen persoonlijke gegevens van de gebruiker, maar alleen technische/computergegevens die op geaggregeerde en anonieme wijze worden gebruikt om de kwaliteit van de service te verbeteren en om statistieken over het gebruik van de site te verstrekken. Zie voor meer informatie de sectie gewijd aan de cookies op de website.
K. GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN
Er wordt vermeld dat u, met betrekking tot de verwerkte Persoonsgegevens, te allen tijde de volgende rechten kunt uitoefenen:
– Recht van toegang, art. 15 AVG
– Recht op rectificatie, art. 16 AVG
– Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”), art. 17 AVG
– Recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 AVG
– Recht van bezwaar, art. 21 AVG
– Recht om een ​​klacht in te dienen bij de leidende toezichthoudende autoriteit wanneer de betrokkene van mening is dat Persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn behandeld.
– Recht om de toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde behandeling voorafgaand aan de intrekking.
Om uw recht uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar de gegevensbeheerder privacy@metrostaff.it en ons de volgende gegevens verstrekken zodat we u kunnen identificeren:
– Naam, postadres en e-mailadres

 

COOKIE BELEID

Om uw diensten zo efficiënt mogelijk en gebruiksvriendelijk te maken maakt deze site gebruik van first part cookies. Wanneer u de website bezoekt, wordt daarom een ​​minimale hoeveelheid informatie op het apparaat van de gebruiker ingevoegd, zoals kleine tekstbestanden genaamd "cookies", die worden opgeslagen in de directory van de webbrowser van de gebruiker.
Cookies worden gebruikt om de algehele ervaring van de gebruiker bij het browsen op de website te verbeteren.

Met name:
1. U in staat stellen om efficiënt van de ene naar de andere pagina van de website te navigeren.
2. Cookies slaan de naam Gebruikers-IP en voorkeuren op die op de website zijn ingevoerd.
3. Met cookies kunt u voorkomen dat u tijdens de bezoeken aan de website meerdere keren dezelfde informatie (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) moet invoeren.
4. Cookies meten het gebruik van de diensten door de gebruikers, om de browse-ervaring en de diensten zelf te optimaliseren.

Er zijn verschillende soorten cookies, maar het belangrijkste doel van een cookie is om de site effectiever te laten werken en om bepaalde technische functies mogelijk te maken. Hieronder volgen de soorten cookies die op de site kunnen worden gebruikt met een beschrijving van het gebruiksdoel.

Technische cookies
Dit soort cookies zijn nodig om bepaalde delen van de site goed te laten functioneren. Cookies in deze categorie omvatten zowel permanente cookies als sessiecookies. Bij afwezigheid van dergelijke cookies is het mogelijk dat de site of sommige delen ervan niet correct werken. Daarom worden ze altijd gebruikt, ongeacht de gebruikersvoorkeuren. De cookies in deze categorie worden altijd vanuit ons domein verzonden.

Analytische Cookie
Dit soort cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de site. De gegevensbeheerder kan deze informatie gebruiken voor statistische analyse, om de site te verbeteren en het gebruik ervan te vereenvoudigen, evenals om de goede werking ervan te controleren. Dit type cookie verzamelt anonieme informatie over de activiteit van de gebruikers op de site en hoe ze op de site zijn gekomen en de bezochte pagina's. Cookies in deze categorie worden verzonden vanaf de site zelf of vanaf domeinen van derden.

Cookies in-/uitschakelen met behulp van de webbrowser
Er zijn verschillende manieren om cookies en andere trackingtechnologieën te beheren. Door uw browserinstellingen aan te passen, kunt u cookies accepteren of weigeren of besluiten een waarschuwingsbericht te ontvangen voordat u een cookie accepteert van de websites die u bezoekt. Houd er rekening mee dat het volledig uitschakelen van cookies in uw browser mogelijk niet al onze interactieve functies kan gebruiken. Als u meerdere computers op verschillende locaties gebruikt, zorg er dan voor dat elke browser is ingesteld op uw voorkeuren. U kunt alle geïnstalleerde cookies verwijderen in de Cookies-map van uw browser. Elke browser heeft verschillende procedures voor het beheren van instellingen. Klik op een van de onderstaande links voor specifieke instructies. Microsoft Windows Verkenner Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari Als u geen van de bovenstaande browsers gebruikt, selecteert u 'Cookies' in de relevante Help-sectie om te zien waar uw cookiemap zich bevindt.

Cookies in- en uitschakelen
Naast de mogelijkheid om de tools van de browser te gebruiken om individuele cookies in of uit te schakelen, informeren we u dat de site Www.youronlinechoices.com de belangrijkste providers vermeldt die met websitebeheerders werken om nuttige informatie te verzamelen en te gebruiken voor het plezier van gedragsproblemen reclame.
U kunt alle bedrijven deactiveren of activeren of als alternatief individuele voorkeuren voor elk bedrijf aanpassen.
U kunt hiervoor de tool gebruiken die op de pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte staat.

 

 

EnglishItalianGermanDutchFrenchSpanish